Insiktens dialoger: om motsatsmeningar

Sällan läser jag så mycket obegripligt som på semestern. Det är nämligen då jag binge-läser nobelpristagare, eftersom det är så svårt att få tag på gamla stofiler på svenska i Belgien. Finns inte på amazon.de om vi säger så.

Vicente Aleixandre är en typisk obegripling. En spansk diktare som skrev en serie metafilosofiska diktduetter i Insiktens dialoger. Det är en serie samtal: ett älskande par, en clown och en soldat, en yngre och en äldre kvinna… och så vidare. De talar inte så mycket till varandra som förbi varandra och ungefär hälften av texten består av motsatssatser: \”den som är död lever\” och liknande.
Språket är vackert och lite vilsamt. Men budskapet är inte helt glasklart. Sådär som det är i lyriken.
Annons