Eucken: ologisk smörja om moral

Litteraturnobelpristagaren år 1908 hette Rudolf Eucken. En teologifilosof och missionerande gammal stöt. Jag läste Ethics and modern thought, och innan ni påpekar att det låter tråkigt kan jag berätta att de flesta av hans andra titlar lät ännu värre (mestadels om jesus och religion).

Ethics and modern thought är en typisk gammal drapa där författaren argumenterar sina moraliska teser med \”bevis\” av typen \”för så är det\” och \”det inser ju alla\”. Han utgår också från svepande generaliseringar som till exempel \”i antika Grekland var alla goda tänkare\” eller \”alla de tidiga kristna var mycket moraliska människor\” eller \”förr i tiden fanns det aldrig konflikter mellan arbetsgivare och arbetare för då jobbade man för det gemensamma bästa\”.

Oj oj, nu blev jag verkligen övertygad [obs: ironi].

Eucken försöker på ett mycket teoretiskt plan reda ut begreppet moral och kommer fram till att moral som bygger på rationellt tänkande är visserligen bra för den är \”stark och manlig\” (sic!!) men rationalitet måste kompletteras med religion för att göra människan moralisk. Ska man välja mellan att vara rationell eller religiös tycker Eucken att man ska välja det senare. Han utgår nämligen ogrundat från att moral som bygger på religion bara kan gynna, inte skada människor.

Eeeh… nej?! Religiös moral ägnar till exempel alltsomoftast oproportionerligt mycket kraft åt underlivsfrågor. Som i alla gammaldags skuldkulturer: där rationell moral säger att det är fel att mörda men religiös sexualkonservativ moral att det är fel att ha sex utom/innan äktenskapet, att älska någon av samma kön, att genomgå abort osv. Om vissa individer väljer att gå på den religiösa moralen, kommer det då verkligen att bara gynna, inte skada människor? Tror inte det, nej. (liten påminnelselista: Fadime och Pela, häxprocesserna, homofobmorden i t.ex. Uganda och Ryssland, mordet på abortläkaren George Tiller, balkongflickor, Savita Halappana på Irland, etc, etc.).

I verkligheten finns inte bara en enda moral, det finns flera och människor tolkar dem olika. Därför är Euckens teoretiska drömbygge ointressant för mig – det har ingen som helst bäring på hur världen faktiskt fungerar.

Men en viktig poäng gör han trots allt: \”man kan inte lista ut vilka regler som gäller utifrån vad andra gör\”. Det är en mycket riktig iakttagelse, den har jag ofta gjort när jag kör bil här i Bryssel.

Annons