Bakom varje fönster…

Det visade sig att novellsamlingen (?) Bakom varje fönster bor ett hjärta av Soheila Fors inte alls handlade om hungriga hundar, som Tassa trodde.

Det är istället en samling berättelser från invandrarkvinnor som av olika anledningar tvingats söka skyddat boende. Tio berättelser om patriarkala strukturer, barnäktenskap, misshandel och ojämställdhet.

Några saker är väldigt viktiga att hålla i huvudet under läsningen: 1) Alla kvinnor ur alla icke-svenska kulturer drabbas inte av hedersvåld. Det finns också många lyckliga och jämställda kvinnor med annan bakgrund. 2) Det finns många s.k. \”helsvenska\” kvinnor som blir precis lika slagna av sina \”helsvenska\” män. samt 3) Men de fall som beskrivs i den här boken finns tveklöst och får inte bli osynliggjorda i rädslan för att folk inte förstår 1 och 2 utan gör rasistiska tolkningar av fallen istället för att se varje enskilt fall för vad det är: en kriminell handling. Varje människa, oavsett bakgrund, har rätt att leva i trygghet och frihet.

Berättelserna är starka och sorgliga men inte bara med olyckliga slut. Jätteintressant med analys av gruppkulturer och vad de får för följder. Boken hade visserligen behövt en rejäl korrläsning och redigering, men den är ändå viktig och rätt bra läsning.

Annons