Ordbanken: kattåterskaffningsönskemål

För att krångla till det för hjärnan så sysslar jag alltså just nu med både språkkurs på nederländska, ridlektioner på franska samt högläsning ur Max Goldts Die Kugeln in unseren Köpfen (tyska) om kvällarna tillsammans med den gula huliganens pappa.

Max Goldt är en fantastisk ny bekantskap, en fullständigt respektlös satirkåserist. En ton av Loriot blandat med Tage Danielsson. 
Mitt nya favoritord på tyska: Katerzurückbringungsbitte.
En elegant beskrivning av lapparna folk sätter upp när katten har sprungit bort. Återkommer med mer om Max Goldt när vi skrattat oss igenom hela kåserisamlingen.
Annons