Skriva som ett proffs

Jag läste Lennart Guldbrandssons lilla tipsbok Skriv som ett proffs! Den ger tips om struktur, kvalitet och berättelsebygge för både skönlitterärt skrivande och faktatexter.

Mitt jobb i EU-kommissionen, som jag visserligen tagit en paus från nu, handlar ju mycket om att hantera text. Framför allt har jag skrivit olika analyser, sammanfattande briefings och rapporter, men även många tal, presstexter och diskussionsunderlag.

Skriv som ett proffs! var inte till mycket nytta för mitt jobbskrivande men ändå intressant för att den satte ord på sånt jag tänker när jag läser och reflekterar över romaner. Bristande mängd idéer eller för låg fart gör helt enkelt en text mer svårtuggad och seg. Vilket ibland är bra, i alla fall den låga farten. Guldbrandssons bok var däremot föredömligt kort och koncis!
Annons