Seamus Heaney finns inte mer

So you drive on to the frontier of writing
where it happens again. The guns on tripods;
the sergeant with his on-off mike repeating
data about you

Seamus Heaney är död. En irländsk nobelpristagare och poet. Jag läste för något år sedan delar av Gröna lyktan och Fältarbeten och fastnade bland annat för diktraderna ovan. De kommer från dikten From the frontier of writing där förskräckliga bildfragment från en krigsfront illustrerar hur författaren känner inför de litteraturkritiker som hotfullt tornar upp sig runtom honom.

Jag är ingen stor lyrikläsare men Heaney hade nog ändå ett visst handlag med orden.

Annons