Camille Lemonnier – en belgisk belgare från Belgien

Camille Lemonnier var belgare och författare, verksam under slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet. Jag har aldrig läst något av honom men passerar nästan varje dag gatan med hans namn här i Bryssel.

Notera en slug lösning på den belgiska språkstriden: du får själv välja om du läser gatunamnet som \”rue Camille Lemonnier\” eller som \”Camille Lemonnier-straat\”.

Annons