Även om han behåller makten så får han aldrig äran

Låt oss hoppas att det amerikanska folket har läst Fursten och minns att alla ledare inte är bra ledare.

\”Men då man från att ha varit privatman kan bli furste på ytterligare två sätt, vilka man inte helt och hållet kan tillskriva sin tur eller skicklighet, anser jag att jag inte bör lämna dem onämnda, även om man på tal om fria statsformer kan diskutera ett av sätten omständligare. Dessa två sätt är dels när man på en brottslig och skändlig väg uppnår makten och dels när man, från att ha varit en vanlig borgare, blir furste i sitt fädernesland på grund av de andra invånarnas ynnest. Då jag talar om det första sättet, kan jag bevisa det med ett gammalt och ett nytt exempel utan att fördenskull gå närmare in på dessa, då jag anser att det är nog för den som är nödgad att ta dem till förebilder.\”

Att uppnå makten på brottslig och skändlig väg – säg, genom att samarbeta med ryska trollfabriker för att manipulera valkampanjen, eller genom att smutskasta motståndare på ett ovärdigt sätt – det är väl ändå ingenting som belönas i the land of the free. Eller?

\”Man kan dock inte kalla det för skicklighet och duglighet att mörda sina undersåtar, förråda sina vänner, att vara utan trofasthet, utan förbarmande och utan gudsfruktan. På det sättet kan man visserligen erövra makt men inte ära.\”

Jag håller tummarna i natt för att det blir varken makten eller äran. 

Annons