Instruktioner för värmebölja

Det känns som ovanligt mycket familjedrama i min läshög på sistone.

Häromdagen läste jag Kyung-Sook Shins Ta hand om min mor som handlar om en förrymd/försvunnen mamma.

Nu läste jag ut Maggie O\’Farrell Instructions for a heatwave som handlar om en förrymd/försvunnen pappa.

Lite kort kan man väl säga att det handlar om en familj som inte är perfekt och där alla inte pratat ut om allt med varandra och när de väl tvingas samarbeta för att hitta förrymda pappa kommer en hel del av detta upp till ytan.

Först tyckte jag den var enormt tråkig och förutsägbar. Sedan gick texten djupare in på relationen mellan de båda systrarna och det blev intressant. Den ena systern dras med ett osynligt handikapp som jag inte tänker avslöja här och det är väldigt bra beskrivet. De sista två tredjedelarna gillade jag därför mycket. Slutet drar åt det US-amerikanska hållet men det är okej, det är ändå inte helt slisksentimentalt och det är framför allt ingen utdragen historia. Det var jobbigt att hålla i huvudet att det hela utspelar sig på sjuttiotalet, ibland fastnade jag i de omoderna åsikterna men de hörde väl till tidskulissen.

Den stora behållningen är syskonrelationerna och de olika syskonens perspektiv och (miss)förståelse av varandra. På det hela taget en rätt bra lässtund.

Annons