Moraliska dilemman i "Livbåten"

Charlotte Rogans otäcka lilla bladvändare Livbåten är en klassisk dilemmasaga. Jag var fast från första sidan.

En stor ångbåt förliser och ett antal passagerare klarar sig undan i en livbåt. Men de är alldeles för många, båten är för tungt lastad. De står inför valet att offra några eller drunkna allihop. Men hur välja vem som ska dö och vem ska göra valet? Dessutom uppstår en maktstrid i livbåten, vilket inte gör situationen lättare.

Boken berättar dels om dagarna i livbåten och dels om en rättegång efter att några återstående personer till slut räddats efter båtolyckan. Huvudpersonen är en ung kvinna som spelar en nyckelroll i en dramatisk händelse ombord på livbåten. Men vad gjorde hon egentligen, varför gjorde hon det och vilken skuld bär hon? Är hon ett offer, en hjälte eller en bakslug mördare?

Jag tyckte det var en mycket intressant bok. Och väl berättad. En utmärkt bokklubbsbok!

Annons