Antitesen till Unga kvinnor

Om Unga kvinnor handlar om hur US-amerikanska puritaner såg på unga kvinnors uppfostran på artonhundratalet skriver Muriel Spark istället om hur europeiska unga kvinnor borde ha mer frihet och borde göra uppror mot artonhundratalets patriarkala tvångströja.

Miss Jean Brodies bästa år är smart, rolig, vass och elak. Den har riktig udd och fantastiska personbeskrivningar. Ingenting är tillrättalagt eller artigt.

Jean Brodie är lärare och en kvinna i sina bästa år, enligt sig själv. Hon tar sig an en grupp unga flickor och drillar dem i udda kompetenser. Hon följer inte alls läroplanen, utan berättar istället om livet i allmänhet och om Jean Brodies specialintressen i synnerhet. Hon är långt ifrån felfri, tvärtom. Hon svärmar för nazismen, är ganska elak mot den korkade flickan i gruppen och hon gör idiotiska val när det gäller manlig partner. Det finns nämligen inga hjältar i den här romanen. Flickorna är inte heller perfekta, de lyckas med vissa saker och trampar i klaveret med annat och ibland är de riktigt ruggigt hemska mot varandra och mot Miss Brodie.

Men det är klyftigt, listigt och en underbar torr brittisk humor, ofta mellan raderna – jag älskar det.

Annons