Lögnens olidliga lätthet

Yrsa Stenius är en intressant skribent, hon har bland annat gett ut den lilla essäboken Lögnens olidliga lätthet. Det är en liten samling texter om lögn och sanning och vad som är vad, dels självbiografiska kommentarer, dels exempel på kända lögner – från Bill Clinton till Albert Speer till Jésus Alcála och Olof Palme i Geijeraffären.

Det är ett intressant ämne, även om jag blir lite misstänksam över de tvärsäkra uttalandena i vissa fall. Jag vet inte tillräckligt om till exempel Mijailo Mijailovich för att kunna bedöma om han verkligen blåljög i rättegången, som Stenius påstår.

Stenius resonerar också kring varför människor trasslar in sig i lögner, liksom kring mekanismerna som gör kollektiva lögner möjliga. Till exempel hur Hitler kunde lura med sig så många vanliga tyskar att aktivt eller passivt stödja utrotningen av judarna.

Som sagt – intressant! Men jag tyckte mer om hennes bok om taxar.

Annons