Könsstympning och utbildning

\”\’That teacher is good. He beats them hard.\’ And, to the teacher passing through the village-
\’Hey, Teacher!\’
\’Yes?\’
\’Beat them hard. We want them to learn.\’\”

Ngũgĩ Wa Thiong\’o är en kenyansk författare och hans huvudpersoner i The river between har sannerligen en annan uppskattning av utbildningsväsendet än gemene svensk. Här är det inte fråga om curling utan om att verkligen ta vara på utbildningen! Jag gillar det.

Dessutom handlar den här boken om kvinnlig och manlig \”omskärelse\”, om vad som händer med gamla traditioner när nya idéer bryter in och om vad kolonialismen gjorde med små stamsamhällen.

Intressant! Även om det inte riktigt nådde upp till mina högt ställda förväntningar.

Annons