Science fiction, vår tids dilemmasagor?

Den gula huliganens pappa gav mig en science fiction-novell att läsa: Eliezer S. Yudkowsky, Three worlds collide. Ett rymdskepp fullt med människor är ute och utforskar en närliggande galax när de träffar på en främmande slags varelse – en primitiv ras som äter sina egna barn och begår barbariska handlingar, i människornas ögon. Just som rymdfararna diskuterar om och hur de ska utrota de primitiva barnätarna dyker ett tredje rymdskepp upp med en ännu mer avancerad livsform. Och den livsformen tycker att människorna är barbariska och primitiva…

Det slår mig att sci-fi fyller funktionen av vår tids dilemmasagor. Ett sätt att resonera om moral och svåra val. Ett format för att utforska vad vi tar för givet som rätt och fel. En strålande genre för samhällskritik och ifrågasättande av normer.

Jag borde läsa mer science fiction.

Annons